Garantie bepaling

Als garantie geldt een termijn van 10 JAAR welke ingaat op de leverdatum en van toepassing is onder de volgende voorwaarden.

Wij garanderen dat onze producten onder voorbehoud van geringe, technisch niet te vermijden kleurafwijkingen, conform monstermateriaal wordt geleverd.

De door ons geleverde vloer dient vóór en tijdens het plaatsen op zichtbare gebreken en materiaalfouten gecontroleerd te worden. Tajima dient hiervan binnen 15 dagen schriftelijk op de hoogte worden gesteld; na deze periode zullen geen klachten meer worden aanvaard. De eigenschappen van de vloer zijn in de productbeschrijving vermeld. De voorwaarden van de daarin genoemde DIN-normen zijn van toepassing.

Buiten de garantie vallen gebreken, die de onderstaande oorzaken hebben:

  • Plaatsing op een ondeugdelijke (voorbereide) ondervloer.
  • Een niet vakkundige plaatsing.
  • Vermenging van verschillende productiepartijen.
  • Inzetten van stoelen met zwenkwielen niet conform DIN-68131.
  • Verkeerd of geen onderhoud en reiniging (conform bijgaand reinigings- en onderhoudsadvies).
  • Gebruik van de vloer buiten de in onze productbeschrijving genoemde eigenschappen en toepassingsgebieden.

Treden gedurende de garantietermijn gebreken op aan de geleverde kwaliteit, dan worden de door ons erkende, of in geval van meningsverschillen door een openbaar aangesteld beëdigd deskundige, bewezen gebreken door verbetering of vervangingslevering en nieuwe plaatsing door ons of door een door ons opgedragen plaatser, onder verrekening van een jaarlijkse gebruiksschadeloosstelling, per jaar vanaf verlegdatum 10% van de opgenomen factuurwaarde, verholpen. Bij vervanging van een (deel)levering zal Tajima geen plaatsingskosten vergoeden.

De probleemoplossing bij deelplaatsingen is onder voorbehoud van technisch niet vermijdbare kleurafwijkingen en productieafhankelijke materiaalverschillen binnen de toelaatbare toleranties.

Mocht de verbetering niet adequaat zijn of de vervangingslevering onmogelijk zijn of boven verhouding hoge kosten noodzakelijk zijn, beperkt de garantie zich tot een redelijke vermindering van de door Tajima gefactureerde waarde onder inachtneming van de bovenstaande overeenkomst over de verrekening van gebruiksschadeloosstelling bij vervangingslevering. Verdergaande eisen, bijv. op schadeloosstelling voor het uit- en weer in-bouwen van wanden, inrichtingen en installaties, voor het uit- en weer in-ruimen van meubelen etc., voor huren en winstderving, voor dergelijke vervolgschades van directe of indirecte aard worden uitdrukkelijk uitgesloten. Verbeteringen resp. nieuwe leveringen leiden niet tot een onderbreking of verlenging van de garantietermijn. Mochten enkele van bovenstaande clausules ongeldig zijn, blijven de overige onaangetast.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »